kvinnelige komponister og tup drammen

Drammen kulturskoles talentutviklingsprogram er et fordypningsprogram for elever som vil ha mer undervisning ut over det ordinære tilbuet ved kulturskolen. 

Tilbudet inkluderer samspill/ensemble, masterclass/interpretasjon/ klassetime,

konserter/utøvende, musikkformidling/sceneopptreden, utvidet hovedinstrumentundervisning, musikkhistorie, musikkteori og hørelære.

 

Så langt har kulturskolen 29 elever tatt opp i talentutviklingsprogrammet.

En del av dem vil lage et konsertprogram med stykker av kvinnelige komponister.