top of page

kvinnelige komponister og tup drammen

Drammen kulturskoles talentutviklingsprogram er et fordypningsprogram for elever som vil ha mer undervisning ut over det ordinære tilbuet ved kulturskolen. 

Tilbudet inkluderer samspill/ensemble, masterclass/interpretasjon/ klassetime,

konserter/utøvende, musikkformidling/sceneopptreden, utvidet hovedinstrumentundervisning, musikkhistorie, musikkteori og hørelære.

 

Så langt har kulturskolen 29 elever tatt opp i talentutviklingsprogrammet.

En del av dem vil lage et konsertprogram med stykker av kvinnelige komponister. 

bottom of page