top of page

AlmA mahler

1879 - 1964

 Alma var datter av landskapsmaleren Emil Jakob Schindler og sangeren Anna Sofie Bergen. Bånden mellom Alma og faren var veldig tett og han gjorde det mulig for henne å utvikle musikkbegavelsen og de litterære interessene, men hverken hun eller lillesøsteren hennes fikk ingen formell utdanning. Om vinteren gikk de på skole i Wien, om somrene fikk de undervisning av moren eller av en privatlærer.

 Selv om skolegangen var temmelig usystematisk, fikk Alma Schindler en grundig musikalsk utdannelse. Adele Radnitzky-Mandlick underviste henne i klaverspill og Alma bygde seg opp et omfangsrikt og imponerende repertoar. Blant de hun hyppigst spilte var Franz Schubert og farens yndlingskomponist, Robert Schumann. Hun var også godt kjent med Richard Wagners musikk. Fra 1895 fikk hun komposisjonsundervisning av den blinde organisten og komponisten Josef Labor.

 

Etter farens død, giftet morens hennes seg med  Carl Moll som tilhørte kunstnersammenslutningen Wiener Secession, og ekteparet Molls hjem var møteplass for mange av Wiens forfattere, malere og arkitekter, eksempelvis Gustav Klimt, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, samt Max Burckhard, direktør ved Wiener Burgtheater. Alma lærte de fleste av disse å kjenne.

 

Almas første kjærlighetsforhold var med komposisjonslæreren Alexander von Zemlinskij, men han ble snart byttet ut til fordel for den nitten år eldre Gustav Mahler som hun møtte i november 1901. Med Mahler fikk Alma to døtre, hvorav Anna Mahler ble en kjent skulptør.       

 Alma skrev over hundre sanger, flere instrumentalstykker og begynte på en opera. Bare sytten sanger er bevart, resten forsvant under andre verdenskrig, eller ble destruert av henne selv. 

     Alma Mahler-Werfel trvilte på om det ansto seg en kvinne å komponere. I dag har musikken til Clara Schumann, Fanny Hensel, Pauline Viardot og andre kvinner fått den oppmerksomhet de fortjener, men mot slutten av 1800-tallet ble musikk skrevet av kvinnelige komponister per definisjon ansett for å være mindreverdig, så Alma manglet kvinnelige forbilder. Riktignok fikk komponisten Ethel Smyth en viss suksess, men livshistorien hennes viste også hvor mye besluttsomhet som var nødvendig for å trenge gjennom de konvensjonelle forestillingene om kvinnelige komponister. Også andre av Almas samtidige, som maleren Paula Modersohn-Becker og forfatteren og maleren Fanny zu Reventlow, måtte bruke mye kraft og energi på å skaffe seg handlingsrom til skapende virksomhet.

13. januar 2018 kl.16:00

Ingrid Vetlesen

Monica Tomescu-Rohde

bottom of page